• Skadebeløpsmodellering i skadeforsikring 

      Holmedal, Hege Kristine Kristvik (Master thesis, 2009-06-01)
      I oppgaven modelleres skadegrader for skip med lognormalfordeling og Paretofordeling. I tillegg tar den for seg en ny sammenlått lognormal-Paretofordeling, og tilpasser de samme dataene til denne fordelingen. Skadegradene ...