• Albert Camus et l'essai. Une lecture de "Noces" et de "L'Été" 

      Holt, Lise Marie Lunaas (Master thesis, 2013-05-15)
      Denne oppgaven gjør en lesning av to essaysamlinger av Albert Camus, "Noces" og "L'Été". Disse er lite kommentert i Camus' øvrige forfatterskap. Dette har vært motiverende for arbeidet mitt, men har også gjort det nødvendig ...