• Barns deltagelse i skolen - slik det fortoner seg fra barns synsvinkel 

      Holte, Jorun Merethe (Master thesis, 2009-03-11)
      I 2003 ble barnekonvensjonen implementert i det norske lovverket. Barnekonvensjonens artikkel 12 slår fast at alle barn som er i stand til å danne seg mening i en sak skal få muligheten til å utrykke seg i alle saker som ...