• Skranken som læringsrom – redesign av bibliotek for humaniora UiB 

      Flattun, John-Wilhelm; Holtet, Vigdis; Johansen, Edith Johanne (Conference object, 2022)
      Skranken er i dag et viktig fysisk og uformelt læringsrom for studentene, hvor de kan møte faktiske personer og få direkte svar på fagrelaterte spørsmål. Men synet på skrankebemanningen er i stadig endring, nasjonalt og ...