• Innsjøsedimentasjon og klimautvikling i de polare Uralfjellene 

      Hovland, Morten Nordvik (Master thesis, 2015-06-01)
      Denne oppgaven vil prøve å avdekke hvor lenge Bol. Schuchye (67°51'N, 66°22'Ø) i de polare Uralfjellene har vært isfri, og hvordan innsjøsedimentasjonen og klimautviklingen har vært i denne perioden. 102 sparker-profiler ...