• Dataspillavhengighet : en oversikt over utbredelse, måling, korrelater, og behandling 

      Huang, Kristin Zhuoling; Pallesen, Ståle; Mentzoni, Rune Aune; Hanss, Daniel; Andreassen, Cecilie Schou; Molde, Helge (Peer reviewed; Journal article, 2015)
      I forskningsmiljøene har det vært diskutert hvorvidt dataspillavhengighet (overdreven og tvangspreget dataspilling) er et nyttig begrep, hvordan det skal defineres og hva slags forklaringsmodeller som er mest passende. Per ...