• Multimedia i dynamisk presentasjons generator 2.0 

      Ingvaldsen, Bjørn Ove (Master thesis, 2008-10-01)
      Oppgaven omhandler en ny implementasjon av innholdshåndteringssystemet Dynamic Presetation Generator DPG, hvor hovedvekten av oppgaven tar for seg integrering av multimediafunksjonalitet i systemet.