• Bisfosfonatindusert osteonekrose i kjevene 

      Ipatova, Anna Sergeevna (Master thesis, 2009-04-27)
      Bisfosfonater er preparater som blir etter hvert mer og mer brukt i behandlingen av pasienter med multippel myelom, metastaserende bryst- og prostatakreft, Paget's sykdom, osteopeni og osteoporose. Det finnes ikke alternative ...