• Metodar for demping av fleksurbølgjer i havis 

      Jensen, Margreth Bjørkum (Master thesis, 2015-03-23)
      Seismiske innsamlingar på flytande havis gir under visse forhold opphav til kjeldeinduserte fleksurbølgjer (Sunwall et al., 2012). Desse oppstår kor seismisk energi blir fanga mellom grenseflatene is/luft og is/vatn. ...