• Patients with delayed sleep-wake phase disorder show poorer executive functions compared to good sleepers 

   Wilhelmsen-Langeland, Ane; Saxvig, Ingvild W.; Johnsen, Emma Hole; Marszalek, Maja Anna; Andersen, Maria Isolde Wiig; Sætre, Vild Katrine; Lundervold, Astri; Vedaa, Øystein; Nordhus, Inger Hilde; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn (Peer reviewed; Journal article, 2019-02)
   Objective: Delayed Sleep-Wake Phase Disorder (DSWPD) is associated with negative outcomes, including reduced daytime performance and difficulties with treatment adherence. These outcomes are mediated by executive functions ...
  • Seksuelle overgrep i barndom: Betydningen av foreldrestøtte for utvikling av psykopatologi 

   Sætre, Vild Katrine; Johnsen, Emma Hole; Næs, Maria Isolde Wiig (Master thesis, 2019)
   Seksuelle overgrep mot barn (CSA) er et folkehelseproblem og kan ha gjennomgripende konsekvenser på både individ-, familie- og samfunnsnivå, særlig i tilfeller av intrafamiliære overgrep. Støtte fra en ikke-overgripende ...