• Karikaturtegningene av Muhammed 

      Karim-Birkeland, Tasim (Master thesis, 2007-11-29)
      Oppgaven omhandler koflikten rundt karikaturtegningene av Profeten Muhammed. Her er det skrevet om hva de religiøse skriftene sier om billedbruk, noe om ytringsfrihet versus blasfemi og noe om Norges rolle i dette.