• Aktsomhetskart for jordfallshull i Nordland: en forstudie 

      Kjønsøy, Ragnhild Austbø (Master thesis, 2019-06-13)
      Store deler av Nordland utgjør områder hvor karstbergarter er tildekket av kvartære løsmasser. Ved slike forhold kan suffosjonsdoliner og katastrofale jordfallshull utvikles. Jordfallshull er en type doline (lukket ...