• Erstatning for positiv kontraktsinteresse i anskaffelsesretten 

      Klepp, Olve (Master thesis, 2020-07-11)
      I HR-2019-1801-A «Fosen-Linjen» etablerte Høyesterett et nytt ansvarsgrunnlag for erstatning for positiv kontraktsinteresse for brudd på reglene om offentlige anskaffelser. Avhandlingen analyserer innholdet i dette ...