• Brytninger i ELE-tradisjonen 

   Kolflaath, Eivind (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Artikkelen diskuterer begrepsmessig mangfold på tvers av ulike lærebøker i tradisjonen som oppsto med Arne Næss’ En del elementære logiske emner (ELE). Selv om hovedtemaene i ELE-tradisjonen langt på vei har forblitt de ...
  • Causal models versus reason models in Bayesian networks for legal evidence 

   Dahlman, Christian; Kolflaath, Eivind (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   In this paper we compare causal models with reason models in the construction of Bayesian networks for legal evidence. In causal models, arrows in the network are drawn from causes to effects. In a reason model, the arrows ...
  • Dannelse i kontekst? ELE-tradisjonen i endring 

   Kolflaath, Eivind; Johnsen, Kåre Odd; Lavik, Trygve; Karlsen, Gunnar; Rørstadbotten, Gro; Reiersgaard, Anders; Lohne, Eilert Jan; Rokstad, Konrad (Institutt for filosofi og førstesemesterstudiers skriftserie, Book, 2010)
  • Relative plausibility and a prescriptive theory of evidence assessment 

   Kolflaath, Eivind (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   While the theory of relative plausibility is presented by Allen and Pardo (2019) as a descriptive theory of the proof process, this commentary discusses their theory as a possible starting point for a prescriptive theory ...
  • Riksadvokatens operasjonalisering av beviskravet 

   Kolflaath, Eivind (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   I Kvalitetsrundskrivet (2018) fra Riksadvokaten er det strafferettslige beviskravet konkretisert til et positivt krav og et negativt krav til bevismaterialet. Denne konkretiseringen gir beviskravet en bestemt struktur som ...