• En oppsummering av Hardbunnsfauna-prosjektet (2019-2022) 

      Kongshavn, Katrine; Bakken, Torkild; Kongsrud, Jon A.; Willassen, Endre (Årbok for Uiversitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
      Hvor godt kjenner vi havet? I Hardbunnsfauna spurte vi oss: hva finner vi like under overflaten? Ikke på tusenvis av meters dyp eller på andre utilgjengelige steder, men rett nedenfor brygga, i strandsonen, i tareskogen? ...