• Computing Width Parameters of Graphs 

      Korhonen, Tuukka (Doctoral thesis, 2024-05-15)
      Trebredden til en graf beskriver dens likhet med trær ved hvor godt den kan dekomponeres ved hjelp av små separatorer. Den er definert som minimumsbredden av en tre-dekomponering av grafen. Når en graf er gitt sammen med ...