• Vi er alle leselærarar! - eller er vi no eigentleg det? 

      Krakhellen, Anita (Master thesis, 2015-11-19)
      Hausten 2006 såg læreplanreforma Kunnskapsløftet dagens lys, og med den også tanken om fem grunnleggjande ferdigheiter. Lesing, skriving, rekning, munnleg og IKT skulle no integrerast som ein berebjelke i alle fag, frå ...