• Den samfunnsøkonomiske kostnaden av problemspilling i Norge 

   Kristensen, Joakim Hellumbråten; Leino, Tony Mathias; Pallesen, Ståle (Research report, 2022)
   Pengespill er for de fleste en adspredende underholdning. Et mindretall opplever imidlertid å miste kontrollen over spillingen. Problemspilling er en tilstand knyttet til en rekke negative konsekvenser for spilleren, ...
  • Problematic gaming and sleep: A systematic review and meta-analysis 

   Kristensen, Joakim Hellumbråten (Master thesis, 2020-07-01)
   Problematisk bruk av dataspill kan defineres som et mønster av spillatferd som kan negativt påvirke fysisk og mental helse og/eller forstyrre daglige aktiviteter og gjøremål. Et stigende antall studier har pekt på at ...
  • Problematic Gaming and Sleep: A Systematic Review and Meta-Analysis 

   Kristensen, Joakim Hellumbråten; Pallesen, Ståle; King, Daniel Luke; Hysing, Mari; Erevik, Eilin K. (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Problematic gaming has been linked to poor sleep outcomes; however, these associations have not yet been synthesized quantitatively. This review employed a meta-analysis to investigate the relationship between problematic ...
  • Tinder use and romantic relationship formations: A large-scale longitudinal study 

   Erevik, Eilin K.; Kristensen, Joakim Hellumbråten; Torsheim, Torbjørn; Vedaa, Øystein; Pallesen, Ståle (Journal article; Peer reviewed, 2020-08-14)
   The current paper aims to investigate if Tinder use predicts romantic relationship formation 1 year later and to identify demographic, personality, mental health, and substance use covariates in the relationship between ...