• Bestemt form entall hankjønn 

   Kristoffersen, Gjert (Chapter, 2007)
   Artikkelen er en optimalitetsteoretisk analyse av forskjellene i realisasjon av suffikset tittelen på artikkelen refererer til i tre ulike varieteter av norsk. Forskjellene mellom de tre varietetetene beskrives gjennom ...
  • A comparative OT-analysis of tone in three East Norwegian dialects 

   Kristoffersen, Gjert (Chapter, 2007-01)
   The manuscript complements and enlarges upon the analysis given in the paper “Dialect variation in East Norwegian tone”, published in Tones and Tunes. Typological and Comparative Studies in Word and Sentence Prosody I, ...
  • "Det va'kje no vanskli å snakke med du" Litt om trykksterke og trykksvare personlige pronomener i Arendal 

   Kristoffersen, Gjert (Chapter, 1997)
   Artikkelen tar for seg en endring som har spredd seg i dialektene langs sørlandskysten i løpet av de siste femti årene, nemlig skifte fra ’deg’ til ’du’ i trykksterk, avhengig posisjon. Denne endringen blir vanligvis ...
  • The development of tonal dialects in the Scandinavian languages 

   Kristoffersen, Gjert (Conference lecture, 2004)
   This PPT-presentation, given at a conference in 2004, is an early version of the hypothesis that the origin of the North-Germanic tonal accents can be traced back to a difference in timing of an accentual high tone in mono- ...
  • Dialect variation in East Norwegian tone 

   Kristoffersen, Gjert (Chapter, 2007)
   In recent analyses of Scandinavian tonal accent, two competing hypotheses can be identified, the privativity hypothesis and the timing hypothesis. The more widespread is the privativity hypothesis, which assumes that the ...
  • Fra jamvekt til etterleddstrykk og tonelag 3: Kvantitetsomleggingen i Ovansiljan 

   Kristoffersen, Gjert (Journal article, 2010)
   Artikkelen tar opp to ulike særutviklinger av den såkalte kvantitetsomleggingen som har skjedd i to nabodialekter talt i Mora kommune i Dalarna i Sverige. Kvantitetsomleggingen er den endringen som førte til at norrøne ...
  • Innføring i norsk fonologi, 4. utgave 2015 

   Kristoffersen, Gjert (Book, 2015)
   Målet med denne boka er å gi en innføring i de viktigste trekkene ved norsk fonologi. Den vil derfor konsentrere seg om trekk som vi finner i mange dialekter, og se bort fra trekk som bare finnes i mindre områder. For å ...
  • Is 1 always less than 2 in Norwegian tonal accents? 

   Kristoffersen, Gjert (Chapter; Peer reviewed, 2006)
   As in Swedish, a tonal accent distinction is found in most Norwegian dialects. The distinction is dependent on primary stress, so that any primary stress will be pronounced with one of the two melodies that manifest the ...
  • Jamvektseffekten En fonetisk analyse av jamvekt i nordgudbrandsdalsdialekten 

   Kristoffersen, Gjert (Peer reviewed; Journal article, 2007)
   Level stress (Norwegian: jamvekt) is a prosodic pattern found in Norwegian and Swedish dialects which have retained mono-moraic (short) root syllables from Old Norse. In disyllables with accent 2 and short initial root ...
  • Ka farsken? Realisering av /r/ som sibilant foran /k/ i nordnorsk 

   Kristoffersen, Gjert; Neteland, Randi (Chapter, 2021)
   Artikkelen redegjør for bruken av [ʂ] som allofon av /r/ i rk-sekvenser i Nord-Norge med utgangspunkt i LIA-korpuset. Vi analyserer geografisk utbredelse for hele landsdelen og i de enkelte kommunene, samt hvor frekvent ...
  • Lenisering etter kort vokal: reliktfenomen eller opphav? 

   Kristoffersen, Gjert (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Temaet for denne artikkelen er en liten gruppe dialekter der lenisering av p, t, k til b, d, g etter trykksterk vokal er begrenset til ord som hadde kort, trykksterk stavelse i norrønt. Disse dialektene finner vi ved kysten ...
  • Markedness in Urban East Norwegian tonal accent 

   Kristoffersen, Gjert (Journal article, 2006)
   A new formal analysis of the tonal accent contrast in Urban East Norwegian (UEN), is developed in this paper, based on Optimality Theory. In opposition to the widespread assumption that the contrast is based on privativity, ...
  • Merknadar til bokmeldinga av Mønster (NSH I) 

   Sandøy, Helge; Conzett, Philipp; Kristoffersen, Gjert; Nesse, Agnete (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Denne artikkelen er svar på omtalen Sverre Stausland Johnsen hadde av boka Mønster (NSH I) i NLT 1-2019. Redaktørane og forfattarane noterer seg nokre feil som Johnsen påviser, men omtalen inneheld mange galne påstandar, ...
  • Norsk prosodi 

   Kristoffersen, Gjert (Book, 2003)
  • Om palataler, men fra en fonologisk synsvinkel 

   Kristoffersen, Gjert (Chapter, 1998)
   Artikkelen er en diskusjon i hvilken grad settet av palatale segmenter som finnes i ulike norske dialekter lar seg gjøre rede for innenfor de ulike måtene å representere palatale segmenter på vi finner innenfor generativ fonologi
  • Osjlo! En undersøkelse av uttalen av sl-sekvenser i NoTa-korpuset 

   Kristoffersen, Gjert; Simonsen, Hanne Gram (Chapter; Peer reviewed, 2008)
  • Quantity in Old Norse and modern peninsular North Germanic 

   Kristoffersen, Gjert (Peer reviewed; Journal article, 2011-02-08)
   This article discusses the transition from a system with contrastive, segmental quantity in Old Norse into the present day system characterizing most Norwegian and Swedish dialects, where stressed syllables are obligatorily ...
  • Språklig variasjon. Ei kritisk drøfting av bruken av kvantitative metoder i språkvitenskapen. 

   Kristoffersen, Gjert (Book, 1984)
   Dette arbeidet er et større manuskript/bokmanus avsluttet i 1984, som av ulike grunner aldri ble publisert. Noen trykte kopier i 2 bind har sirkulert blant kolleger, og utenom de som i dag fremdeles måtte være i privat ...
  • To err or not to err: Litt om retroflektering i norsk scenespråk 

   Kristoffersen, Gjert (Chapter, 2000)
   Artikkelen er en variasjonsanalyse av retroflektering i en innspilling av Henrik Ibsens John Gabriel Borkman fra 1960-årene. Norsk scenespråk har tradisjonelt vært konservativt i forhold til avslappet østlandsk dagligtale. ...
  • Tonal variation and change in Dalarna Swedish 

   Kristoffersen, Gjert (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   This article questions the prevalent account of North Germanic tonogenesis, which proposes that at the outset, Accent 2 was characterized by a double-peaked melody close to the one found in central Swedish today (Riad 1998, ...