• Sedimentære prosesser og avsetningsmiljø i Byfjorden, Vest-Norge 

      Kuvås, Jannicke (Master thesis, 2015-06-01)
      Hovedformålene med denne oppgaven har vært å kartlegge sedimentære prosesser og avsetningsmiljø som har forekommet under og etter den siste deglasiasjonen av det Fennoskandiske isdekket i et vest-norsk fjordsystem. Studien ...