• Norske misjonærers bilder av Kina 1902-1938 

      Kvalvik, Dag Thomas (Master thesis, 2009-05-15)
      I denne oppgaven har jeg gjennom bruken av private- og publiserte, skriftlige kilder, sett nærmere på hvilke bilder fire norske misjonærer formidlet av Kina og kineserne i perioden 1902-1938. Hvordan karakteriserte de ...