• Oppgaver i kjemilærebøker i perioden 1900-2015 

      Kvam, Katarina Helena (Master thesis, 2015-06-01)
      I masteroppgaven Oppgaver i kjemilærebøker og deres betydning i undervisningen (Bodal, 2013) ble oppgaver i tre av de mest benyttede kjemilærebøkene for videregående skole i Norge i dag analysert. Analysen viste at ...