• Den kommunale plankompetansen i sjø etter plan- og bygningsloven 

      Kyvig, Erik Andreas (Master thesis, 2015-06-01)
      I oppgaven drøftes grensen for den kommunale plankompetansen i sjø opp imot fagmyndigheten sin kompetanse etter sektorlov. Kommunalt selvstyre og statlig kontroll er i denne sammenheng to sentrale motstående hensyn. For å ...