• Kontraktsregulering i Den Norske Matkjeden - En analyse av priseffekter 

   Lømo, Teis Lunde (Master thesis, 2011-12-01)
   Et regjeringsoppnevnt matkjedeutvalg la 13. april 2011 frem sin utredning om styrkeforholdene i verdikjeden for mat. Utvalgets mandat spesifiserer blant annet at utvalget skal foreslå tiltak som kan iverksettes for å ivareta ...
  • Vertical control, opportunism, and risk sharing 

   Lømo, Teis Lunde (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   A manufacturer who offers secret contracts faces an opportunism problem: She undercuts her own input prices and fails to offset retail competition. I show that this problem diminishes when retailers are risk averse and ...