• Webucator 3.0 - Brukerhåndtering og aksesskontroll for DPG 2.0 

      Løvik, Kristian Skønberg (Master thesis, 2008-08-18)
      Oppgaven omhandler brukerhåndtering, sikkerhet og aksesskontroll i Dynamic Presentation Generator og Webucator, som er sentrale systemer for gjennomføringen av fjernundervisningskurs over internett ved Universitetet i Bergen.