• Nytte og glede følges ikke alltid ad 

      Ladehaug, Bjørg (UPED-skrift nr. 1/2006, Working paper, 2006)
      Bjørg Ladehaug har ansvaret for 15 medisinerstudenter i to uker ved kvinneklinikken der de må være meget oppmerksomme på å ikke gi pasientene (fødende kvinner) for stor belastning med tilstedeværende studenter. Hun rapporterer ...