• Neurotrauma care in Ethiopia: Building for the future 

      Laeke Teklemariam, Tsegazeab (Doctoral thesis, 2023-08-25)
      Bakgrunn: Nevrotraumer er et stort folkehelseproblem i Etiopia, og hovedmålet med denne oppgaven var å studere behandlingen av nevrotraumepasienter i landet. Materiale og metoder: Vi brukte prospektive (artikkel I, II og ...