• Empirisk testing av ein evolusjonær porteføljestrategi 

      Langeland, Asgeir (Master thesis, 2011-05-31)
      Denne oppgåva skal med utgangspunkt i "Portfolio managment without probability or statistics" (Flåm 2008) testa ut ein evolusjonær porteføljestrategi empirisk. Kan ein matematisk formel som ikkje blir oppdatert på bakgrunn ...