• Visualisering av optimaliserte digitale bilder av hudsykdommer 

      Langeland, Jan Martin (Master thesis, 2008)
      Denne oppgaven ble gjort i samarbeid med firmaet Balter Medical som har utviklet en ny metode for diagnostisering av hudkreft. De siste seksti årene har det vært en dramatisk økning i antall tilfeller av føflekkreft. Per ...