• Argumentplacering i norskt arvspråk i Amerika 

   Larsson, Ida; Kinn, Kari (Chapter, 2021)
   Den här artikeln undersöker placeringen av subjekt, objekt och partiklar i äldre och yngre amerikanorska (i CANS-korpusen) och i LIA-korpusen, som representerar talspråket i Norge vid tiden för massutvandringen till Amerika. ...
  • Pronominal demonstratives in homeland and heritage Scandinavian 

   Kinn, Kari; Larsson, Ida (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   This paper discusses pronominal demonstratives (PDs) in homeland and heritage (American) Norwegian and Swedish. We establish a baseline approximating the language of the early emigrants, based on 19th/20th century Norwegian ...
  • Pronominale demonstrativer: Nye perspektiver fra norsk og svensk 

   Kinn, Kari; Larsson, Ida (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   This paper is concerned with pronominal demonstatives (referred to as psychologically distal demonstratives by Johannessen 2008a, b) in older Norwegian spoken language, and written Swedish from the 19th century and the ...
  • Stability and Change in the C-Domain in American Swedish 

   Larsson, Ida; Kinn, Kari (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   This article introduces American Swedish (AmSw) into the discussion of the C-domain in heritage Scandinavian. The study is based on spontaneous speech data from the Swedish part of the Corpus of American Nordic Speech ...