• Prosjektsamarbeid i tilbodskonkurransar 

      Lavik, Kathrine Tvedt (Master thesis, 2012-06-01)
      Ein tilbodskonkurranse blir gjennomført med den målsettinga å oppnå den beste prisen i marknaden. Når styresmaktene lyser ut prosjekt dei ønskjer å få utført, krev desse ofte stor kapasitet og teknologi. Dette er, mellom ...