• Climate change denial, freedom of speech and global justice 

   Lavik, Trygve (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   In this paper I claim that there are moral reasons for making climate denialism illegal . First I define climate denialism, and then I discuss its impact on society and its reception in the media. I build my philosophical ...
  • Dannelse i kontekst? ELE-tradisjonen i endring 

   Kolflaath, Eivind; Johnsen, Kåre Odd; Lavik, Trygve; Karlsen, Gunnar; Rørstadbotten, Gro; Reiersgaard, Anders; Lohne, Eilert Jan; Rokstad, Konrad (Institutt for filosofi og førstesemesterstudiers skriftserie, Book, 2010)
  • Don’t Join the Joyride:Individual Responsibility for Large Scale Problems 

   Skjerve, Kjetil Mangset; Lavik, Trygve (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The paper argues that, counter to Walter Sinnott-Armostrong and Ewen Kingston’s view, we are morally required to refrain from joyguzzling, i.e., driving a fuel-inefficient car for no other purpose than having a good time. ...
  • Forord 

   Lavik, Trygve; Skjerve, Kjetil Mangset; Berdinesen, Hein (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  • Kritikk av den rene tidsdiskontering 

   Lavik, Trygve; Skjerve, Kjetil Mangset (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Artikkelen gir en innføring i og bidrar til å klargjøre debatten om ren tidsdiskontering i kostnad-nytte-analyser. Denne klargjøringen er viktig fordi debatten om ren tidsdiskontering preges av ulik systematikk, ulik ...
  • Om metaforens virkning. Et kantiansk bidrag 

   Lavik, Trygve (Peer reviewed; Journal article, 2004)
   Den første delen av denne artikkelen presenterer et av de mest sentrale temaene innenfor filosofiens behandling av metaforen i nyere tid, nemlig spørsmålet om hvorvidt metaforen er et semantisk eller pragmatisk fenomen. I ...
  • Sartre og Solstad om rollespill og autentisitet 

   Lavik, Trygve (Peer reviewed; Journal article, 2005)
   I denne artikkelen vil jeg vise på hvilke måter Dag Solstads tenkning er i slekt med eksistensialistiske måter å resonnere på, nærmere bestemt med Jean-Paul Sartres filosofi. Sartres filosofi er en understrøm i Solstads ...