• Det ondes problem - Kroppsforming, fascisme, etikk 

      Leivestad, Eirik Høyer (Master thesis, 2010-05-19)
      Oppgaven tar for seg spørsmålet om ondskap ut fra en distinksjon mellom det aktive og det reaktive. Denne distinksjonen antyder at hat og destruktivitet kan forstås som uttrykk for en reaktiv tilstand ved kroppen, produsert ...