• Pain and Bright Light Therapy in Nursing Home Patients with Dementia 

      Lemstad, Astrid Berg (Master thesis, 2019)
      Smerte, søvnproblemer og atferd og psykologiske symptomer ved demens (APSD) er vanlig blant sykehjemspasienter med demens. Symptomene er ofte komorbide og kan utløse hverandre. Sykehjemspasienter med demens har høy risiko ...