• Avvik mellom estimert og faktisk energiproduksjon for småkraftverk 

      Lie, Sindre Blomvågnes (Master thesis, 2016-06-01)
      I denne oppgaven har jeg sett på årsakene til avviket mellom estimert og faktisk energiproduksjon for tre av kraftverkene som Småkraft AS sammen med grunneier har hatt i drift i 8-9 år. Kraftverkene jeg har sett på er Ytre ...