• School Principals’ Experiences and Learning from the Covid-19 Pandemic in Norway 

   Lien, Camilla Martine; Khan, Samaira; Eid, Jarle (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   This exploratory study present findings from semi-structured interviews with 15 Norwegian school principals elaborating on their experiences and learning from the school closures, transition to digital education, and ...
  • Skoleledelse under pandemi - En intervjuundersøkelse av skoleledere 

   Lien, Camilla Martine; Khan, Samaira (Master thesis, 2021-04-17)
   Idet Covid-19-pandemien spredde seg over hele verden, kjempet mange skoleledere med å reagere raskt og tilstrekkelig på en radikalt endret kontekst. Skolene var blant de viktigste samfunnsinstitusjonene som ble berørt av ...