• Breastfed Infants With Spells, Tremor, or Irritability: Rule Out Vitamin B12 Deficiency 

   Ljungblad, Ulf Wike; Astrup, Henriette; Mørkrid, Lars; Hager, Helle Borgstrøm; Lindberg, Morten; Eklund, Erik A.; Monsen, Anne-Lise Bjørke; Rootwelt-Revheim, Terje; Tangeraas, Trine (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Background: In Norway, 5-10% of neonates and infants have biomarkers suggesting vitamin B12 deficiency from newborn screening tests and unselected clinical screening, respectively. Aims: The aims were to identify risk ...
  • Laparoskopisk gastrisk bypassoperasjon versus livsstilsbehandling av unge med sykelig overvekt 

   Hjelmesæth, Jøran; Hertel, Jens Kristoffer; Holt, Ane Hjetland; Benestad, Beate; Seeberg, Lars Thomas; Lindberg, Morten; Halvorsen, Erling; Juliusson, Petur Benedikt; Sandbu, Rune; Lekhal, Samira (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   BAKGRUNN Kunnskapsgrunnlaget om effekten av og komplikasjoner ved vektreduserende kirurgi hos ungdom er mangelfullt. Hovedformålet med 4XL-studien er å avklare om laparoskopisk Roux-en-Y gastrisk bypassoperasjon (LGBP) ...
  • The prevalence and clinical relevance of hyperhomocysteinemia suggesting vitamin B12 deficiency in presumed healthy infants 

   Ljungblad, Ulf Wike; Paulsen, Henriette; Mørkrid, Lars; Pettersen, Rolf Dagfinn; Hager, Helle Borgstrøm; Lindberg, Morten; Astrup, Henriette; Eklund, Erik A.; Monsen, Anne-Lise Bjørke; Rootwelt-Revheim, Terje; Tangeraas, Trine (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Background Previous studies have demonstrated a high prevalence of biochemical vitamin B12 deficiency in infants in Norway. Increased total homocysteine (tHcy) is the most important marker of B12 deficiency in infants. ...