• Epidemisk dødelighet i endring 

      Lundekvam, Hanne Sandvik (Master thesis, 2010-11-21)
      Befolkningen i det førindustrielle Europa var ofte utsatt for tilbakevendene befolkningskriser og generellt sett høy dødelighet. Danmark-Norge, og Bergen, var intet unntak. Ettersom Bergen var en handelsby med god tilgang ...