• Innhald som sel 

      Lussand, Marit Folkedal (Master thesis, 2019-06-19)
      Betalingsmurar er blitt eit velkjend fenomen i nettaviser, og «pluss-saker» eller «berre for abonnentar» står det gjerne framfor deler av innhaldet avisa legg ut på nett. Det denne oppgåva har studert er kva innhald som ...