• Dental caries in children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis and controls: a multilevel analysis 

   Gil, Elisabeth G.; Åstrøm, Anne-Kristine N; Lie, Stein Atle; Rygg, Marite; Fischer, Johannes; Rosén, Annika; Bletsa, Athanasia; Luukko, Keijo; Shi, Xie-Qi; Halbig, Josefine; Frid, Paula; Cetrelli, Lena Elisabet; Tylleskär, Karin; Rosendahl, Karen; Skeie, Marit Slåttelid (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Background Optimal utilization of dental caries data is crucial in epidemiological research of individuals with juvenile idiopathic arthritis (JIA). The aims were to: explore whether caries is more prevalent among children ...
  • Oral health in children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis - a systematic review and meta-analysis 

   Skeie, Marit Slåttelid; Gil, Elisabeth Grut; Cetrelli, Lena Elisabet; Rosén, Annika; Fischer, Johannes Maria; Åstrøm, Anne Nordrehaug; Luukko, Keijo; Shi, Xie-Qi; Feuerherm, Astrid Jullumstrø; Sen, Abhijit; Frid, Paula; Rygg, Marite; Bletsa, Athanasia (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Background: Observational studies examining the association between oral health and juvenile idiopathic arthritis (JIA) among children and adolescents have reported inconsistent findings. The aims of this systematic review ...
  • Utvikling av undervisning i embryologi (fosterlære) for odontologistudentene ved Seksjon for Anatomi og Cellebiologi 

   Luukko, Keijo; Kettunen, Päivi (UPED-skrift nr. 1/2005, Working paper, 2005)
   Seksjon for anatomi og cellebiologi, institutt for biomedisin, tilbyr undervisning i human embryologi (fosterlære) til ulike studentgrupper som odontologi-, medisiner- og tannpleierstudenter. Undervisning er basert på ...