• Matematisk problemløsning med integraler i R2 

      Lygre, Chris Andre Misje (Master thesis, 2021-06-01)
      Formålet med denne oppgaven er å undersøke sammenhengen mellom fire R2-læreres forståelse av problemløsning med deres utforming av to problemløsningsoppgaver med integraler. Dette kan være relevante å undersøke ettersom ...