• Konkurranseøkonomiske implikasjoner av overlappende eierskap 

      Mørch-Lampe, Oscar Bjørnson Andersen (Master thesis, 2020-07-04)
      De siste tiårene har det vært en enorm vekst i overlappende eierskap, som innebærer at konkurrerende bedrifter enten har eierandeler i hverandre, eller er eid i fellesskap av en eller flere aksjonærer. De konkurranseøkonomiske ...