• Coding for DNA-based Storage Systems 

      Maarouf, Issam (Doctoral thesis, 2024-05-24)
      DNA-basert lagring, eller lagring av brukerdata i deoksyribonukleinsyre (DNA) tråder, kan teoretisk gi dramatisk høyere lagringskapasitet og lagringsrobusthet sammenlignet med dagens lagringsteknologier. Flere småskalaek ...