• Vertikale fusjoner i digitale plattformmarkeder 

      Marøy, Hannah (Master thesis, 2020-06-27)
      Det er en pågående debatt innen konkurranseøkonomi om hvorvidt det teoretiske rammeverket for vertikale fusjoner er overførbart til plattformmarkeder. I denne oppgaven undersøker jeg hvorvidt vertikal separasjon eller ...