• Å komme til seg selv – i bevegelse, sansning og forståelse 

   Sviland, Randi; Råheim, Målfrid; Martinsen, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2009)
   I dette essayet fortolkes Trygve Braatøys tanker om nervøse og psykosomatiske lidelser i lys av Løgstrups sansefilosofi. Braatøy beskrev muskulære belastninger som vevd sammen med følelsesmessige belastninger, og bevissthet ...
  • Hvis ikke kropp og psyke - hva da? Holdning og bevegelse i selvutfoldelse og tilbakeholdelse 

   Sviland, Randi; Martinsen, Kari; Råheim, Målfrid (Peer reviewed; Journal article, 2007-12)
   Norwegian psychomotor physiotherapy exists between medicine and psychology, in a culture with long traditions of separating soma and psyche. This separation is a problem for developing know-ledge and performing clinically ...
  • Språk – uttrykk for inntrykk 

   Sviland, Randi; Råheim, Målfrid; Martinsen, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2010)
   I dette essayet undersøkes Braatøys1 tanker om språk i lys av Løgstrups2 sansefilosofiske perspektiv på språket. Løgstrup arbeidet med distinksjoner, som er å sette en forskjell, dvs. å beskrive det forskjellige i det ...