• «Hei, Google! Overvåker du meg?» 

      Mathisen, Emma Louise Fon (Master thesis, 2021-06-01)
      Formålet med denne masteroppgaven har vært å undersøke hvordan unge mennesker i Norge og USA reflekterer rundt overvåking og personvern i bruken av smarthøyttalere. De populære enhetene med en alltid-lyttende mikrofon har ...