• En tidsserieanalyse av lakseprisen 

      Mathisen, Maren (Master thesis, 2014-06-02)
      Norge er verdens ledende lakseprodusent, med nesten 60% av markedet. Oppdrettsnæringen er en av de største eksportnæringene i Norge og er under stadig vekst. Lakseprisen er svært volatil og det er ønskelig å finne gode ...