• Intervensjon i landentreprise 

      Mattsson, Jonas Georg Elvestad (Master thesis, 2018-07-07)
      Oppgaven tar for seg entreprenørens adgang til å intervenere i underentreprenørens arbeid etter NS 8415 pkt. 18.4, NS 8416 pkt. 17.2 og NS 8417 pkt. 21.5. I tillegg vurderes det om byggherren har rett til å intervenere i ...