• Norge som mål for utenlandske investeringer: Trender og forklaringer 

      Gåsemyr, Hans Jørgen; Medin, Hege (Journal article; Peer reviewed, 2022)
      Utenlandske investeringer er en viktig del av økonomien i mange land. Det gjelder også Norge, hvor utenlandskontrollerte foretak sysselsetter 21 prosent av arbeidstakerne i privat næringsliv. Samtidig vet vi at strømmene ...