• Eit skred av utfordringar 

      Meijer, Jeffrey Jacobus Maximilian (Master thesis, 2023-06-02)
      Denne studien har hatt målet om å finne fram til kva som kjenneteikna krisehandteringa under søk- og redningsaksjonen i Gjerdrum, og kva som forklare korleis den blei handtert. I media og ulike rapportar blei denne søk- ...